Χρήσιμα τηλέφωνα

Χρήσιμα τηλέφωνα

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ

Δημαρχείο (Πυργετός)
24953 50300, 50301 
24950 41798
Κοινότητα Ραψάνης
24950 61259 
24950 61259
Κοινότητα Αιγάνης
24950 95203

Κοινότητα Κρανιάς
24950 41612

ΚΕΠ
24950 42905, 24953 50330
24950 42906
Ιατρείο Πυργετού
24950 41205

Αστυνομία Ραψάνης
24950 61222
24950 61222
Κτηνιατρείο Πυργετού
24950 41206 
Υποθηκοφυλακείο
24950 41080

ΕΛ.ΤΑ
24950 41299

ΚΑΠΗ Πυργετού
24950 41512

ΚΑΠΗ Ραψάνης
24950 61448

Αγροτικό Ιατρείο Μεσαγγάλων
24950 97555

Κέντρο Υγείας Γόννων
24950 31100

Φαρμακείο Πυργετού
24950 41095

Φαρμακείο Ραψάνης
24950 61319

Φαρμακείο Αιγάνης
24950 95113

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος
24950 41025, 41425

Πυροσβεστική
199

Πολιτιστικός Σύλλογος Πυργετού
6977453322

Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστρί Λουτρό
6974578830

 

Δημοτικό Σχολείο Πυργετού 24950 41377

Γυμνάσιο Πυργετού 24950 41079

  Λύκειο Πυργετού 24950 41082

Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης 24950 61204 
Δημοτικό Σχολείο Αιγάνης 24950 95216
24590 95216
Νηπιαγωγείο Αιγάνης 24950 95515

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τηλ: 24953 50418
 Τηλ: 24953 50300, 50301, 50325
Τηλ: 24953 50405

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλ: 24953 50326

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)

Στεγάζεται στο Δημαρχείο του Δήμου στον Πυργετό

FAX: 24950 42906
Τηλ: 24950 42905, 24953 50330
Τηλ: 24950 42905, 24953 50330
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 Τηλ: 24953 50319, 50405
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τηλ: 24953 50334, 24953 50333

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Αρμόδιος Υπάλληλος Τηλ: 24953 50335
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.Ο.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Τηλ: 24953 50324

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Πυργετού
Τζιγκούρας Νικόλαος
24950 41287

Δαλδογιάννη Αθηνά & Υιοί 
24950 42042

Ραψάνης
Τσάτσαρης Ευάγγελος
24950 41046 
Μπλουγκούρα Ακριβή
24950 42908
24950 42909
Αιγάνης
Μπουζώνας Κων/νος
24950 95465

Βιβλιοπωλείο

Κουρκούμπας Αθανάσιος

Τηλ. 2495042913

Fax: 2495042919