Ο Σύλλογος

sgpirgetos_banner

Προφίλ του Συλλόγου Γυναικών

Ο Σύλλογος Γυναικών Πυργετού ιδρύθηκε τον Μάιο του 2017. Μέλη του είναι οι γυναίκες του Πυργετού άνω των 18 ετών και δεν έχει σχέση με κομματική ή πολιτική οργάνωση ή φεμινιστικά κινήματα. Σύμφωνα με το καταστατικό του, σκοπός του Συλλόγου είναι το ανέβασμα του πνευματικού επιπέδου των γυναικών του χωριού, η ανάπτυξη της μεταξύ τους αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, η διάσωση των λαϊκών εθίμων και παραδόσεων του χωριού, η προσφορά προς τους συνανθρώπους, η συνεργασία με άλλους συλλόγους για την επίτευξη των σκοπών του και, γενικότερα, η ανάπτυξη της γυναικείας δημιουργικότητας.

Ο Σύλλογος Γυναικών οργανώνει γιορτές, εκδρομές, διαλέξεις για τα μέλη του και συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στον Πυργετό (πολιτιστικές – ψυχαγωγικές – λαογραφικές). Τα ιδρυτικά του μέλη είναι περισσότερα από 100.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές είναι:
Πρόεδρος:  Βασιλείου Βάγια
Αντιπρόεδρος:  Κολλάτου Αφροδίτη
Γενική Γραμματέας:  Ρήγα Βαλσαμή
Ταμίας:  Πρώγια Παρασκεύη
Ειδική Γραμματέας:  Ντάβα Μαρία
Μέλη:  Δημούλα Βασιλική, Αναγνωστοπούλου Ελένη

Σκοποί

Το Σωματείο δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα και δεν είναι κερδοσκοπικό. Λειτουργεί µε
βάση τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη µε γενικό σκοπό την ανάπτυξη της φιλίας
μεταξύ ανθρώπων στο πνεύμα της ισότητας και του αλληλοσεβασμού.

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

 1. Η ανάπτυξη συνεργασίας-αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών.
 2. Η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του επιπέδου των μελών.
 3. Η συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του συλλόγου αλλά και του τόπου μας.
 4. Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του Συλλόγου.
 5. Η προστασία της μητρότητας, του παιδιού και της οικογένειας.
 6. Η ενημέρωση των μελών πάνω στα προβλήματα του τόπου μας, καθώς και η ανάλυση επιστημονικών, ιατρικών, κοινωνικών και φιλοσοφικών θεμάτων.
 7. Η ανάπτυξη συνεργασίας με τις σχολικές μονάδες και η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για την εύρυθμη λειτουργία τους.
 8. Η διάσωση και διάδοση των λαϊκών παραδόσεων με εκθέσεις έργων λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας και συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εορτές.
 9. Η υποστήριξη κάθε άλλης πολιτιστικής ή αθλητικής δραστηριότητας των δημοτικών ενοτήτων του Νομού, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού, της τέχνης και της εκπαίδευσης.
 10. Η μόρφωση, ανάπτυξη και η ψυχαγωγία των μελών με ομιλίες, δραστηριότητες, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις – εκδρομές.
 11. Η ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων.
 12. Η προώθηση και οργάνωση εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
 13. Οι προσπάθειες για να δημιουργηθούν στην περιοχή συνεταιρισμοί γυναικών, οι οποίοι θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των ίδιων των γυναικών και των οικογενειών τους, αλλά  θα συνεισφέρουν και στην κοινωνικό – οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
 14. Η  συνεργασία με την πολιτεία, με επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς, με πολιτιστικούς Συλλόγους και γενικά με τους θεσμούς και φορείς Ελληνικούς ή διεθνείς.
 15. Η οργάνωση διδασκαλίας και εκδρομών με σκοπό την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και την συνεργασία με όλους τους παρόμοιους συλλόγους και κέντρα πολιτισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα δικά μας και τα δικά τους προγράμματα, όπως επίσης η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου μας και άλλων συνδέσμων, σπουδαστικών, εκπολιτιστικών, πνευματικών, φυσιολατρικών, κ.α της χώρας.
 16. Η κοινωνική προσφορά.
 17. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου, και η ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και ιδιαιτερότητάς αυτού.