Βιβλιοθήκη

12/ 06 / 16

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολειού Πυργετού,

κατασκεύασε στο χώρο του σχολειού δανειστική βιβλιοθήκη και την εξόπλισε με λογοτεχνικά βιβλία.